Pensioen

Wel of niet storten op een lopende lijfrente-rekening na 31-12-13?

Sinds 2008 is het mogelijk om via een bankrekening te sparen voor aanvullend pensioen. Op zo’n Lijfrenterekening (veelal Banksparen genoemd) kan een fiscaal aftrekbare inleg gestort worden die na pensionering gebruikt wordt als aanvulling op AOW en pensioen.

Als er een kans is dat u het opgebouwde lijfrentesaldo wilt laten ingaan vóór uw AOW gerechtigde leeftijd (bijvoorbeeld op 65 jaar) dan is de volgende informatie voor u relevant.

Wat verandert er?

De ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente verandert. Deze ingangsdatum is nu het jaar waarin u 65 jaar wordt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dat het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. De vroegst mogelijke ingangsdatum wordt dus later. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-berekenen kunt u precies zien wat uw actuele AOW leeftijd is.

Voor bestaande Lijfrenterekeningen geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is alleen van belang wanneer u de tijdelijke oudedagslijfrente eerder wilt laten ingaan dan uw AOW-leeftijd

Overgangsregeling

U mag het saldo van 31 december 2013 op uw Lijfrenterekening altijd gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die start in het jaar waarin u 65 jaar wordt.

Stopt u op 31 december 2013 met storten op deze Lijfrenterekening? Dan mag u behalve het saldo op 31 december 2013 ook de waardeaangroei (zoals rente en dividend) na 31 december 2013 gebruiken voor de tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.

Gaat u na 31 december 2013 door met sparen op uw Lijfrenterekening? Dan moet u de waardeaangroei en de stortingen vanaf 2014 gebruiken voor een oudedagslijfrente die ingaat wanneer u uw AOW leeftijd bereikt. U mag natuurlijk ook het hele saldo gebruiken voor een tijdelijke lijfrente volgens de nieuwe fiscale regels.
Door het openen van een extra Lijfrenterekening kunt u het huidige saldo plus toekomstig rendement blijven gebruiken voor een tijdelijke lijfrente vanaf 65 jaar!

Heeft u vragen over uw inkomen na pensionering? Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.