Gouden Handdruk

Wat te doen met uw Gouden Handdruk?

Als gevolg van de crisis zien we helaas dat veel mensen hun baan verliezen. Als onderdeel van het ontslag wordt vaak een beëindigingvergoeding (Gouden Handdruk) bedongen.
De werknemer is vrij in de bestedingskeuze van de Gouden Handdruk, uiteraard met inachtneming van de wettelijke regels. Finac kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes, want er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Direct laten uitbetalen; Uw werkgever kan de ontslagvergoeding in één keer aan u uitbetalen, de verschuldigde belasting wordt dan direct ingehouden, het netto bedrag heeft u dan zonder beperkingen tot uw beschikking.
  2. Gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling;U kunt kiezen om het kapitaal voor later te bewaren; het kapitaal kan dan gestort worden op een speciale Bankspaarrekening of in een nieuw op te richten stamrecht BV worden ondergebracht . Uiterlijk op 65-jarige leeftijd moet de uitkering ingaan. De duur van de uitkering is aan regels onderworpen.
  3. De direct ingaande uitkering; het kapitaal wordt als koopsom voor een direct ingaande uitkering gebruikt, bijvoorbeeld ter aanvulling van een WW-uitkering. Ook hier gelden regels omtrent de minimale uitkeringsduur.

Dilemma uit de praktijk

Wij komen vaak de situatie tegen dat de ex-werknemer het geld graag zou wil aanwenden voor extra pensioen later. Op het moment van ontslag is echter sprake van een onzekere financiële toekomst. Finac kan u helpen bij het maken van deze afweging en kent bovendien de mogelijkheden om de ontslagvergoeding flexibel in te zetten.