63510411 - Man Hand Writing Rente (pension In German) With Black Marker On Visual Screen. Isolated On Sunbed On The Beach. Business, Technology, Internet Concept. Stock 
Photo

Vrijkomende lijfrente en opschuivende AOW, wat zijn uw mogelijkheden?

Als u nog geen AOW ontvangt, heeft u verschillende opties. U kunt uw lijfrente nog even laten doorgroeien, of u kunt uw lijfrente laten uitkeren als aanvulling op het inkomen.

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

Voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal heeft dat gevolgen, met name voor de ingangsdatum waarop u een tijdelijke oudedagslijfrente kunt laten ingaan.

Uitkeren op of na uw 65e
Heeft u voor 1 januari 2014 lijfrente opgebouwd? Dan mag u het saldo van 31 december 2013 toch in laten gaan in het jaar dat u de leeftijd van 65 heeft bereikt. Soms mag u vanaf dat jaar ook de waardeaangroei laten uitbetalen. Hieronder de spelregels op een rij:

Tijdelijke oudedagslijfrente

  • Opgebouwde lijfrente tot en met 2013: uitkering mag ingaan vanaf 65 jaar.
  • Opgebouwde lijfrente vanaf 2013: uitkering mag ingaan vanaf AOW-leeftijd.
  • Opgebouwde lijfrente tot en met 2013 en daarna geen geld meer ingelegd: behalve het saldo van 31 december 2013 mag ook de waardeaangroei worden meegenomen in de uitkering vanaf 65 jaar.

Uitbetalen voor uw 65e
Wilt u uw saldo van 31 december 2013 laten uitbetalen vóór uw 65e? Dan loopt de uitkering minimaal 20 jaar door plus het aantal jaren dat het nog duurt voordat u 65 wordt. Wilt u bijvoorbeeld de uitkering laten beginnen op uw 63e? Dan loopt de uitkering 20 + 2 jaar = 22 jaar.

De juiste keuzes
Er komt nogal wat kijken bij de beslissing wat te doen met uw vrijkomende lijfrente. Heeft u een vrijkomende lijfrente? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij verplaatsen zich in uw situatie en helpen u keuzes te maken die bij uw leven passen.

Meer informatie over de mogelijkheden voor uw lijfrente kunt u ook vinden op onze website onder Expiraties.