Pensioen

Voorstel Wet variabele pensioenuitkering

Steeds meer pensioenregelingen kennen geen vooraf vastgestelde uitkering meer maar bouwen een kapitaal op tot de pensioendatum. Dat kapitaal gebruikt u dan om een levenslange uitkering aan te kopen. Vooral door de lage rentestand valt de hoogte van de uitkering vaak tegen.

Er is een wetvoorstel in de maak waarbij het mogelijk wordt om de pensioenuitkering in de toekomst te laten variëren op basis van het beleggingsresultaat, ontwikkeling van de levensverwachting en/of het gerealiseerde resultaat op sterfte.