43518205 - Set Of Various Silver Jewelry, Isolated On White Background.top View.

Uw kostbaarheden goed verzekerd?

Uw normale inboedelverzekering biedt een zeer beperkte dekking voor uw kostbaarheden. Er geldt een maximaal bedrag en uw kostbaarheden zijn buiten de woning niet verzekerd. Raakt u dus in de stad een sieraad kwijt, dan biedt uw inboedelverzekering geen uitkomst, een kostbaarhedenverzekering wel.

Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u bijvoorbeeld antiek, kunst of sieraden. Maar ook muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur of een postzegelverzameling. Een kostbaarhedenverzekering dekt bijna alle schadeoorzaken.

Stellenclausule
Verzekert u twee of meer voorwerpen die bij elkaar horen? Bijvoorbeeld een paar oorbellen? Dan is de stellenclausule van toepassing. Deze clausule houdt in dat in geval van schade ook waardevermindering voor het andere voorwerp wordt vergoed. Het andere voorwerp is dan namelijk ook in waarde gedaald. Deze uitkering krijgt u dan naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp.

Wat is niet verzekerd?
De meeste kostbaarhedenverzekeringen bieden dekking tegen alle gevaren die op welke manier dan ook zijn ontstaan. U bent echter niet verzekerd voor catastrofes, zoals overstroming of oorlog. Ook slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf en ernstige schuld of onzorgvuldigheid worden niet vergoed.

Een kostbaarhedenverzekering afsluiten
Wilt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten, dan moet de totale waarde van de kostbaarheden bepaald worden. Een erkend taxateur kan dit voor u doen, maar ook sommige verzekeraars taxeren zelf de kostbaarheden met behulp van aankoopnota’s en verklaringen van juweliers.

Wilt u meer weten over het verzekeren van uw kostbaarheden? Bel met Anneke Aalberts op 030-2393134