Sieraden

Sieraden & bijzondere bezittingen

Uiteraard zijn uw waardevolle bezittingen u dierbaar. Daarom is het des te belangrijker is om voor een adequate verzekeringsdekking te zorgen. De standaarddekking op de inboedelverzekering blijkt vaak ontoereikend…
Op een inboedelverzekering zijn sieraden en bijzondere bezittingen meestal standaard meeverzekerd tot een bedrag tussen de € 2500 en
€ 5000 per gebeurtenis.
De praktijk leert ons dat bij een schade de financiële gevolgen vaak een stuk hoger zijn dan het standaard verzekerde bedrag.
Bijvoorbeeld na een inbraak realiseren veel mensen zich pas dat de waarde van sieraden veel hoger ligt. Afgezien van de emotionele schade heeft u dan ook te maken met financiële schade als gevolg van onderverzekering.

Wij adviseren u om hierover contact met ons op te nemen. Misschien is een aanpassing van de inboedelverzekering mogelijk of bent u meer gebaat bij een afzonderlijke kostbaarhedenverzekering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anniek Drenth, 030-2393134 (donderdag afwezig).