Hypotheek

Schenken voor de eigen woning

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. In het kort: iedereen mag van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, vrij van schenkbelasting. Deze schenking moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld of voor een verbouwing van een eigen woning.

Belang voor de praktijk

De nu voorgestelde schenkingsvrijstelling geldt voor iedereen die een schenking ontvangt in verband met de eigen woning. Op de schenkingsvrijstelling moet een beroep worden gedaan.
Voor schenkingen van ouders aan kinderen gold al een eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstelling als de schenking werd gedaan ten behoeve van de eigen woning. Is al voor 1 oktober 2013 van deze vrijstelling gebruikgemaakt, dan wordt het bedrag van € 100.000 verlaagd met het bedrag waarvoor al eerder een vrijstelling is genoten.

De schenking moet zijn gedaan:

  • Voor de verwerving van een eigen woning;
  • Voor verbouwing of verbetering van de eigen woning;
  • Voor de aflossing van een eigenwoningschuld of een in box 1 geplaatste restschuld. In dit geval moet erop worden gelet dat bij aflossing een boetebeding kan gelden.

Utrecht, 19 september 2013
Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale Nederlanden