Hypotheek Oversluiten

Rentemiddeling of oversluiten

De hypotheekrente is nog steeds erg laag. Ook voor huizenbezitters met een hypotheek zijn er mogelijkheden om hiervan te profiteren. Het oversluiten van de hypotheek of het toepassen van rentemiddeling worden steeds vaker aangeboden door banken. Graag informeren wij u over beide varianten en over de voor- en nadelen.

Rentemiddeling is het afkopen van de oude rentevaste periode, de afkoopsom hiervoor wordt vaak ook boeterente genoemd. De boeterente wordt verdisconteerd als opslag bovenop de nieuwe hypotheekrente. Hierdoor wordt de boeterente tijdens de nieuwe rentevaste periode gespreid betaald. In deze opslag zitten vaak ook nog de kosten verwerkt voor de gespreide betaling.

Op de lange termijn is rentemiddeling dan ook veelal duurder dan oversluiten. Zijn er geen liquide middelen aanwezig om een boeterente te betalen, dan kan het in specifieke gevallen wel gunstig zijn.

Als u een spaar- of bankspaarhypotheek heeft is rentemiddeling niet verstandig. De lagere rente leidt namelijk tot een lagere rentevergoeding over uw spaarsaldo. Het resultaat is dan een stijging van de spaarpremie waardoor er geen voordeel te behalen is.

Verwacht u dat de rente de komende jaren gaat stijgen? Heeft u nu een hoge hypotheekrente maar geen liquide middelen om een boeterente te betalen? En duurt uw rentevaste periode nog een aantal jaren? Laat u dan goed adviseren over de mogelijkheden.

Oversluiten van een hypotheek kan veel voordeel opleveren, het voordeel is afhankelijk van de kosten, de hypotheekvorm en de terugverdientijd. Bij het oversluiten naar een andere bank krijgt u naast de boeterente ook te maken met bijkomende kosten. Deze kosten bestaan uit advies- en bemiddelingskosten, notariskosten en taxatiekosten.

Bij het oversluiten van een bestaande, aflossingsvrije hypotheek naar een andere bank moet er rekening gehouden worden met de maximaal af te sluiten hypotheek. De meeste banken gaan niet verder dan 50% van de waarde van de woning, het overige deel zal dan uit een hypotheek moeten bestaan met een aflossing erin.

Overweegt u om uw lineaire of annuïteitenhypotheek over te sluiten, dan is de terugverdientijd een belangrijk aandachtspunt. Bij deze hypotheekvormen gaat u elke maand minder rente betalen waardoor het voordeel aanzienlijk lager zal zijn. Heeft u een spaar- of bankspaarhypotheek, dan geldt hier hetzelfde als bij rentemiddeling: een lagere rente leidt tot een verhoging van de inleg.

Laat u goed adviseren als u overweegt om uw hypotheek over te sluiten of rentemiddeling toe te passen. Heeft u vragen? Wij helpen u graag.