WUL

Per 1-1 wordt de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) ingevoerd

De invoering van het uniform loonbegrip beoogt een aanzienlijke vereenvoudiging van administratieve processen voor werkgevers bij de heffing van een aantal premies en belastingen. Op termijn levert de nieuwe werkwijze de werkgevers een besparing van € 380 miljoen.