Pensioen

Pensioenplannen 2015

Na wekenlange onderhandelingen hebben coalitie en kabinet afgelopen december een akkoord bereikt over ons pensioenstelsel vanaf 2015.
De uitwerking van dat akkoord is inmiddels in een wetsvoorstel verwerkt.

Pensioenopbouw over inkomens tot € 100.000

Voor werknemers met een inkomen tot € 100.000 geldt vanaf 2015 een lagere maximale opbouw. Het maximum is afhankelijk van de soort pensioenregeling waar u aan deelneemt.

  • Middelloon: het maximum percentage daalt van 2,1% naar 1,875% per dienstjaar
  • Eindloon: het maximum percentage daalt van 1,9% naar 1,657% per dienstjaar.
  • Als u deelneemt aan een beschikbare premieregeling zal vergelijkbare verlaging van toepassing zijn.

Al met al een daling van ruim 10% bovenop de versobering die per januari 2013 al is doorgevoerd.
Ook de fiscale oudedagsreserve en de lijfrenteaftrek zullen overeenkomstig aangepast gaan worden.

Pensioenopbouw over het inkomen boven de € 100.000

Over het inkomen boven de € 100.000 mag geen regulier pensioen meer worden opgebouwd. Alternatief wordt de mogelijkheid geboden om een netto lijfrente op te bouwen, welke overeen komt met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% van het inkomen.
Deze netto lijfrente zal op vrijwillige basis worden aangeboden. Fiscaal is de inleg niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en worden de uitkeringstermijnen onbelast uitgekeerd.
Het fiscale voordeel betreft de vrijstelling van het opgebouwde kapitaal in box III.
De hoogte van de premie die ingelegd mag worden zal worden begrensd. De hoogte zal waarschijnlijk afhankelijk worden van leeftijd van de deelnemer.

Voor meer informatie over pensioenen kunt u contact opnemen met Christiaan Tieleman, 030-2393134