Pensioen 1 2 3

Pensioen 1-2-3 vanaf 1 juli 2016 verplicht

De overheid vindt dat mensen zich beter bewust moeten worden van hun pensioenregeling en heeft daarom de Wet Pensioencommunicatie ingevoerd. Deze Wet is per 1 juli 2015 in werking getreden en per 1 juli 2016 is het gebruik van Pensioen 1-2-3 verplicht.

Pensioen is ingewikkelde materie en maar weinig mensen verdiepen zich in hun pensioenregeling. In de afgelopen periode heeft u van uw pensioenuitvoerder informatie hierover ontvangen, anders ontvangt u deze informatie op korte termijn.

Pensioen 1-2-3

In de Wet Pensioencommunicatie is opgenomen dat laag 1 van Pensioen 1-2-3 de startbrief vervangt. Een nieuwe deelnemer moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn Pensioen 1-2-3 ontvangen hebben. Ook is bepaald dat Pensioen 1-2-3 op de website van de pensioenuitvoerder beschikbaar moet worden gesteld voor in ieder geval de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde.

Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. De deelnemer krijgt antwoord op de volgende belangrijke vragen:

 • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
 • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
 • Hoe bouw ik pensioen op?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Hoe zeker is mijn pensioen?
 • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
 • Wanneer moet ik in actie komen?

De Pensioenregeling in drie lagen uitgelegd

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Deze gelaagde opzet komt het best tot zijn recht in digitale vorm. Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van zijn pensioenregeling. De deelnemer kan vervolgens zelf bepalen of hij meer wil weten. Tijdens of na het lezen van laag 1 kan hij via elk kopje en icoon voor meer details doorklikken naar laag 2 en/of 3.

Laag 1:

  • De pensioenregeling “in 5 minuten”.
  • In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd.

Laag 2:

    • De pensioenregeling “in 30 minuten”.
    • Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.

Laag 3:

   • De pensioenregeling “in detail”.
   • Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

Checklist werkgever

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ ontwikkeld. De checklist heeft een nauwe samenhang met laag 1 van Pensioen 1-2-3, die op 1 juli 2016 de wettelijk verplichte startbrief gaat vervangen. Als werkgever kunt u laag 1 van ‘uw’ Pensioen 1-2-3 printen en bespreken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Pensioen is vaak een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 en de bijbehorende checklist zijn zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om basale pensioenvoorlichting mogelijk te maken. Deze laagdrempeligheid draagt bij aan het vergroten van het pensioenbewustzijn van werknemers.

Benieuwd naar de checklist werkgever? Klik hier om een generiek voorbeeld te bekijken.