Klachten

Finac streeft er naar om u uitstekende dienstverlening te bieden. Mocht het toch zo zijn dat u ontevreden bent over onze geleverde dienstverlening, dan horen wij dat graag. Als uw klacht niet naar volledige tevredenheid door uw adviseur is opgelost, dan kunt u een klacht sturen naar info@finac.nl t.a.v. de directie. Zet in het onderwerp duidelijk dat het een klacht betreft.

Onze klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure is als volgt:

1. Na ontvangst van de klacht verstuurt Finac een officiële ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne klachtenregister geregistreerd. U kunt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

2. Klachten worden altijd binnen de directie besproken.

3. Over het algemeen nemen we eerst telefonisch contact met u op. Samen met u onderzoeken we hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.
Mocht u met de uitkomst toch niet tevreden zijn, dan kunt u bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een klacht indienen. Finac volgt uitspraken van het Kifid bindend. Wij handelen dus naar het oordeel van de Geschillencommissie van het Kifid.

DVD risico

Het afsluiten van (schade)verzekeringen is maatwerk. Met ons dienstverleningsdocument krijgt u inzicht in de opties en de kosten daarvan.