Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet: let op de brief van het UWV

Er stromen op dit moment onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Het kabinet wil deze instroom beperken en gaat een financiele prikkel voor werkgevers introduceren.
Let op uw brievenbus!