45934805 - Hand Of Businessman With Money Buying House Isolated On Blue Background

Meer financiële ruimte door de overwaarde op uw huis te gebruiken?

Speciaal voor huizenbezitters vanaf 60 jaar is er de mogelijkheid om financiële armslag te realiseren door de overwaarde van de eigen woning te gebruiken.  Wensen als eerder stoppen met werken of het aanpassen van de woning of het aanvullen van pensioen kunnen zo ingevuld worden.

Uw financiële mogelijkheden zijn afhankelijk van de waarde van uw woning, van een nog lopende hypotheekschuld, van uw leeftijd en van de hoogte van de hypotheekrente die u gaat betalen. Uw inkomen is niet bepalend voor uw maximale leencapaciteit.

De rente die u moet betalen over de hypotheek wordt toegevoegd aan de hypotheekschuld, uw schuld wordt dus groter gedurende de looptijd. Als u niet wilt dat de schuld toeneemt, kan er ook voor gekozen worden om de rente of een vast maandelijks bedrag te betalen. Finac kan u hierbij goed adviseren.

De hypotheek wordt afgelost bij verkoop van de woning of na het overlijden van de langstlevende schuldenaar. Ook is er de mogelijkheid om te voorkomen dat er na verhuizing of overlijden van de langstlevende, door de nabestaanden een restschuld betaald moet worden. Garantie bij marktwaarde houdt in dat de restschuld kwijtgescholden wordt als de woning verkocht wordt voor minimaal de getaxeerde marktwaarde.

Heeft u een woning met een lage hypotheekschuld en een forse overwaarde? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.