Hypotheek

Kabinetsplannen 2013. Wat zijn de gevolgen voor uw hypotheek?

In 2013 gaat er nogal wat veranderen in de fiscale regelgeving rond hypotheken.
Lees wat er op hoofdlijnen gaat veranderen en of u er verstandig aan doet om wijzigingen door te voeren.

Laatste update: 20 december

Onderstaand wetsvoorstel is op 18 december aangenomen door de Eerste Kamer en zal op 1 januari 2013 ingaan. Bij de behandeling is door minister Blok toegezegd dat het kabinet zal onderzoeken of de regelgeving over de volledige aflossing van de hypotheekschuld nog versoepeld kan worden.

Het wetsvoorstel regelt op hoofdlijnen de volgende zaken:

    1. Aanpassing van het begrip eigen woningschuld. Hierdoor is de rente voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan alleen aftrekbaar als die lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost (volgens tenminste een annuïtair aflossingsschema)

De afschaffing van de fiscale spaarfaciliteiten kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW)

  • Overgangsrecht op grond waarvan een lening wordt aangemerkt als bestaande lening. Als sprake is van een bestaande lening geldt hiervoor eerbiedigende werking, ook na verhuizing of het oversluiten van de lening.

 

Renteaftrek lopende hypotheken

Op grond van het overgangsrecht is het voor bezitters van een lopende hypotheek dus niet nodig om iets aan de hypotheek te wijzigen. Ook in geval van een toekomstige verhuizing of het oversluiten naar een andere geldverstrekker blijft de hypotheek onder het gunstige overgangsregime vallen.

Belastingvrij sparen

Ook voor een reeds bestaande kapitaalverzekering is het overgangsrecht van toepassing. Toch is het verstandig hier kritisch naar te kijken:

  • verhoging van een KEW/SEW/BEW is onder de nieuwe regeling niet toegestaan
  • een premiebetalende kapitaalverzekering die momenteel in box 3 belast wordt kan misschien beter worden omgevormd tot een kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
  • indien een deel van de hypotheek momenteel aflossingsvrij is kan het heel aantrekkelijk zijn om alsnog een belastingvrije spaarvorm af te sluiten.

Bovenstaande wijzigingen moeten uiterlijk 1 april 2013 gerealiseerd zijn.

Onze adviseurs zijn op de hoogte van de geplande wijzigingen en kunnen u desgewenst informeren en adviseren.
Op deze werkzaamheden zijn onze gebruikelijke voorwaarden en tarieven van toepassing