Kennis- en Ervaringstoets

U krijgt (binnenkort) beschikking over uw opgebouwde lijfrente, pensioen of stamrechtkapitaal en het moment om dit om te zetten in een uitkering nadert dus!

Waarom deze toets?

Om de aanvraag in verband met het vrijkomende kapitaal af te kunnen handelen dient Finac conform de eisen van de Wet Financieel Toezicht (Wft) in principe over een klantprofiel te beschikken.
Uit dit klantprofiel blijken uw doelstellingen, financiële positie, kennis & ervaring en risicobereidheid. Met deze informatie kunnen wij u vervolgens adviseren over de best passende oplossing in uw situatie.
Hierbij betrekken we uiteraard ook de specifieke eisen die de wetgever aan het opgebouwde kapitaal stelt en bepalen we met u het (fiscale) optimum.

Deze werkwijze (inventariseren, analysen, adviseren) kost natuurlijk tijd en geld terwijl dit is niet altijd nodig is. Bijvoorbeeld omdat u zelf precies weet wat u wilt of omdat het kapitaal relatief laag is.
In die gevallen biedt de Kennis- en Ervaringstoets uitkomst: als u deze toets met voldoende resultaat aflegt mogen wij de expiratie afhandelen zonder eerst een klantprofiel op te stellen.

Geef hieronder aan welk type kapitaal het betreft en start direct met de toets.