Opdracht dienstverlening AOV

1 Uw gegevens
2 Akkoord en aanbetaling
 • Betreft: advies, bemiddeling en nazorg arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Hiermee geeft u Finac opdracht tot het adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de hieronder genoemde verzekerde. De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
  Advies:
  - Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid.
  - Met u vaststellen welke financiële behoeften er in geval van arbeidsongeschiktheid zijn
  - Bespreken van verschillende verzekeringsmogelijkheden
  - Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing, inclusief advies over fiscale aspecten

  Bemiddeling:
  - Vergelijking premies en voorwaarden verschillende verzekeraars
  - Aanvragen offertes bij één of meerdere verzekeraars
  - Advies meest passende oplossing
  - Aanvragen van de verzekering inclusief begeleiding eventueel medisch keuringstraject
  - Verzorgen van contact met betrokken aanbieder teneinde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten verzekering
  - Aanvragen voorlopige dekking
  - Controleren polis en bijbehorende voorwaarden.
  Voor het starten van het adviestraject vragen we u een aanbetaling van €300 te doen. U kunt deze aanbetaling hieronder via iDEAL aan ons voldoen.
 • Werkzaamheden na het tot stand komen van de AOV
  - Jaarlijkse controle van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag
  - Periodieke controle van de premiestelling ten opzichte van alternatieve verzekeraars
  - Indien van toepassing: begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.