Brandverzekering

Bedrijfsregeling brandregres

Een brandverzekeraar heeft wettelijk de mogelijkheid om de uitkering die hij aan een verzekerde heeft gedaan te verhalen op de veroorzaker van de schade. Een brandverzekeraar kan dit doen wanneer die veroorzaker aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Tot 1 januari 2014 gold hiervoor een maximum van € 500.000. Vanaf 1 januari 2014 kunnen brandverzekeraars zonder deze limiet schade verhalen op de aansprakelijke partij.