Afschaffing Pensioen Eigen Beheer

Afschaffing pensioen in Eigen Beheer

Dinsdag 7 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.
Per 1 april 2017 wordt het pensioen in eigen beheer afgeschaft

Het is vanaf dat moment mogelijk om het pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Een alternatief is het handhaven van het pensioen in eigen beheer zonder verdere pensioenopbouw.
Op grond van een coulanceregeling blijft het nog tot en met 30 juni 2017 mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen dan wel om extern pensioenkapitaal terug te halen naar de eigen B.V.

Vóór 1 juli actie ondernemen!

Wanneer uw pensioenopbouw nog niet is beëindigd, dient dit uiterlijk op 30 juni 2017 te gebeuren. Vervolgens zijn drie mogelijkheden:

    1. Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
    2. Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
    3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is niet meer mogelijk.Auteursrecht: <a href='https://nl.123rf.com/profile_aletia'>aletia / 123RF Stockfoto</a>

Drie maanden regeltijd

U heeft drie maanden de tijd om de nodige zaken te regelen rondom de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (dus tot 1 juli 2017). Hierbij moet u denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel.

Pensioen en uw (ex-)partner

De wijzigingen in uw pensioen hebben ook gevolgen voor uw (ex-) partner. Daarom is het noodzakelijk om deze zodanig te compenseren dat van een vermogensverschuiving tussen beide partners geen sprake meer is. De (ex-) partner moet ook schriftelijk instemmen met het prijsgeven van de pensioenaanspraken.

Laat u adviseren

Juist vanwege de financiële impact van deze wijziging en de fiscale en juridische gevolgen is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren.
Voor het maken van een adviesafspraak kunt u contact met ons opnemen.